КАТАЛОГ КНИГИ

Дайър, Алън
Космосът. - София: Фют, 2004. - 64 с. : с ил.; 34 см.

Енциклопедия "Знание"

ISBN: 954-625-293-XУДК 52

Именен показалец

Дайър, Алън

Предметен показалец

Енциклопедии - за деца
Астрономия

Сигнатура
52/ Д13
Инв. №
18879

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)