КАТАЛОГ КНИГИ

Български математици : [Сб. биогр. очерци] / Състав. Иван Чобанов, Петър Русев. - София: Народна просвета, 1987. - 312 с.; 22 см.
УДК 51

Именен показалец

Русев, Петър (съст.)
Чобанов, Иван (съст.)

Предметен показалец

Математика
Математици

Сигнатура
51/ Б92
Инв. №
14680
Сигнатура
51/ Б92
Инв. №
14681

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)