КАТАЛОГ КНИГИ

Санилов, Грозьо и др.
Нови срещи с коничните сечения / Грозьо Станеилов, Адриян Борисов. - София: Народна просвета, 1988. - 159 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Борисов, Адриян
Санилов, Грозьо

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ С 69
Инв. №
15049

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)