КАТАЛОГ КНИГИ

Славов, Койчо
Основни методи за решаване на задачи по алгебра / Койчо Славов. - София: Народна просвета, 1967. - 132 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Славов, Койчо

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ С42
Инв. №
9948

Още от същия автор

Славов, Койчо и др. Кръжочната работа по математика в IV и V кл. на ЕСПУ. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)