КАТАЛОГ КНИГИ

Славов, Койчо и др.
Кръжочната работа по математика в IV и V кл. на ЕСПУ / Койчо Славов, Параскева Шопова. - София: Народна просвета, 1987. - 176 с.; 20 см.
УДК 372

Именен показалец

Славов, Койчо
Шопова, Параскева

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/ С43
Инв. №
13315

Още от същия автор

Славов, Койчо. Основни методи за решаване на задачи по алгебра. София: Народна просвета, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)