КАТАЛОГ КНИГИ

Проданов, Иван
Увод във функционалния анализ : Първа част. Построение на някои класически функционални пространства / Иван Проданов. - София: Наука и изкуство, 1982. - 282 с.; 22 см.
УДК 51

Именен показалец

Проданов, Иван

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ П91
Инв. №
11982

Още от същия автор

Проданов, Иван. Производни. София: Народна просвета, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)