КАТАЛОГ КНИГИ

Постников, М
Теоремата на Ферма : Увод в теорията на алгебричните числа. - София: Наука и изкуство, 1981. - 160 с.; 16 см.
УДК 51

Именен показалец

Постников, М

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ П80
Инв. №
11540

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)