КАТАЛОГ КНИГИ

Пашов, Илия
Математическа логика и някои въпроси на обучението по математика / Илия Пашов. - София: Народна просвета, 1983. - 79 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Пашов, Илия

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ П30
Инв. №
11502

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)