КАТАЛОГ КНИГИ

Павлов, Радослав
Математическа лингвистика : Увод в теорията на формалните езици / Радослав Павлов. - София: Народна просвета,. - 152 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Павлов, Радослав

Предметен показалец

Математика
Езикознание

Сигнатура
51/ П13
Инв. №
11904

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)