КАТАЛОГ КНИГИ

Лазаров, Борислав и др.
Сбортик задачи по математика за 7 клас : Самоучител за кандидатстване / Борислав Лазаров, Вячеслав Величков. - София: Регалия 6, 1997. - 160 с.; 20ISBN см.
ISBN 8147-57-2УДК 372

Именен показалец

Величков, Вячеслав
Лазаров, Борислав

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/ Л14
Инв. №
17445

Още от същия автор

Лазаров, Борислав и др. Сбортик задачи по математика за 7 клас. София: Регалия 6, 1997


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)