КАТАЛОГ КНИГИ

Минчева, Пенка
Възпитаване на музикалния слух чрез българския музикален фолклор / Пенка Минчева. - София: Народна просвета, 1985. - 128 с.; 20 см.
УДК 78

Именен показалец

Минчева, Пенка

Сигнатура
78/ М 62
Инв. №
12135

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)