КАТАЛОГ КНИГИ

Марков, Георги
България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913 / Георги Марков. - София: Захарий Стоянов, 2012. - 568 с. : с ил.; 27 см.
ISBN:978-954-09-0725-3УДК 355/359

Именен показалец

Марков, Георги

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
355/359/М 32
Инв. №
19476

Още от същия автор

Марков, Георги. Димчо Дебелянов. София: Народна просвета, 1974

Марков, Георги. Литературни есета. София: Бълг. писател, 1990

Марков, Георги. Неспокойна критика. София: Бълг. писател, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)