КАТАЛОГ КНИГИ

Йорданова, Дафинка и др.
Учебно помагало по математика за самостоятелна подготовка и кандидатстване в математически, езикови гимназии и техникуми : 150 задачи с техните решения / Дафинка Йорданова, Тина Бонева, Татяна Синкарджиевска. - Варна: , 1992. - 104 с.; 19 см.
УДК 372

Именен показалец

Бонева, Тина
Йорданова, Дафинка
Синкарджиевска, Татяна

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/И 83
Инв. №
16334

Още от същия автор

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика. Варна: Алфа 10, 1993

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за 4. клас. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за I клас от задачи и тестове. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за III кл.. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка и др. Учебно помагало по математика за V клас. Варна: Алфа 10, 1994

Йорданова, Дафинка. Учебно помагало по математика за самостоятелна подготовка и кандидатствуване в техникуми и други учебни заведения от VIII клас. Варна: Алфа 10, 1992


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)