КАТАЛОГ КНИГИ

Коларов, Коста и др.
Сборник от задачи по математика за седмокласници : /За всички седмокласници, на които предстои конкурсен изпит по математика/ / Коста Коларв, Русанка Вичева,Пенка Дикова. - Добрич: Интеграл, 1991. - 152 с.; 19 см.
УДК 372

Именен показалец

Вичева, Русанка
Дикова, Пенка
Коларов, Коста

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/К 79
Инв. №
16313

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)