КАТАЛОГ КНИГИ

Грейъм, Л.
Математически задачи с изненадващи решения / Л. Грейъм. - София: Наука и изкуство, 1988. - 143 с. : с ил.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Грейъм, Л.

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/Г 79
15070/88
Инв. №
15069

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)