КАТАЛОГ КНИГИ

Глейзер, Г. И.
Беседи по история на математиката : Ч. 1 - 3 / Г. И. Глейзер. - София: Народна просвета, 1983- с.; 20 см.

Ч. 2: - 1987. - 263 с.
Ч. 3: - 1988. - 391 с.

УДК 51

Именен показалец

Глейзер, Г. И.

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/Г 54
Инв. №
13463
(Ч. 2)
Инв. №
13462
(Ч. 2)
Инв. №
15099
(Ч. 3)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7134 | Имена в показалеца: 4183

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)