КАТАЛОГ КНИГИ

Анчев, Атанас и др.
Устойчивост на движението / Атанас Анчев, Любомир Лилов. - София: Наука и изкуство, 1981. - 188 с.; 21 см.
УДК 51

Именен показалец

Анчев, Атанас

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/А 64
Инв. №
11983

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)