КАТАЛОГ КНИГИ

Абчук, Владимир А.
7:1 за нас : Азбука на решенията / Владимир А. Абчук. - София: Техника, 1986. - 212 с. : с ил.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Абчук, Владимир А.

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/А 12
13579
Инв. №
13659

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)