КАТАЛОГ КНИГИ

Речник по екология и опазване на околната среда / Състав. Асен Кътов, Здравка Костова. - София: Партиздат, 1984. - 288 с.; 21 см.
УДК 577.4

Именен показалец

Костова, Здравка (съст.)
Кътов, Асен (съст.)

Предметен показалец

Екология
Околна среда

Сигнатура
577/Р 55
Инв. №
12972

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)