КАТАЛОГ КНИГИ

Яблоков, Алексей и др.
Опазване на живата природа / Алексей Яблоков, Сергей Остроумов. - София: Земиздат, 1989. - 192 с. : с ил.; 20 см.
УДК 502

Именен показалец

Остроумов, Сергей
Яблоков, Алексей

Предметен показалец

Екология
Околна среда

Сигнатура
502/Я 17
Инв. №
15602

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)