КАТАЛОГ КНИГИ

Майор, Ищван
Ще има ли орли през 2 000-та година : Минало, настояще и бъдеще на животинския свят / Ищван Майор. - София: Земиздат, 1982. - 175 с. : с ил.; 20 см.
УДК 591.9

Именен показалец

Майор, Ищван

Предметен показалец

Животни
Екология

Сигнатура
5/М 16
Инв. №
14073
Сигнатура
5/ М16
Инв. №
11440

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)