КАТАЛОГ КНИГИ

Узунски, Георги
Странджански мотиви / Георги Узунски. - София: Септември, 1982. - 180 с.; 22 см.
УДК 908(497.2)

Именен показалец

Узунски, Георги

Предметен показалец

България

Географски показалец

Стратджа

Сигнатура
908/У 34
Инв. №
11246

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)