КАТАЛОГ КНИГИ

Генчев, Стоян
Сватбата : Български празници и обичаи / Стоян Генчев. - София: Септември, 1987. - 112 с. : с ил.; 20 см.
УДК 392(497.2)

Именен показалец

Генчев, Стоян

Предметен показалец

Етнография
Ритуали - сватба

Сигнатура
39/Г 33
Инв. №
14902

Още от същия автор

Генчев, Стоян. Народна култура и етнография. София: Наука и изкуство, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)