КАТАЛОГ КНИГИ

Дресър, Норийн
Нови правила в етикета : Наръчник за общуване между народите / Норийн Дресър. - Варна: Алекс Принт, 1999. - 317 с.; 21 см.
ISBN 954-8261-33-2УДК 395(035)

Именен показалец

Дресър, Норийн

Предметен показалец

Общуване
Общество - етикет и протокол

Сигнатура
39/Д 88
18334
Инв. №
18332
Сигнатура
39/Д 88
Инв. №
18333

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)