КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Божидар
Войните на България за национално обединение 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1939-1945 / Божидар Димитров. - София: Фондация КОМ, 2006. - 240 с. : с ил.; 30 см.
ISBN 954-91652-7-2, 978-954-91652-7-2УДК 355.48(497.2)+949.72

Именен показалец

Димитров, Божидар

Предметен показалец

Военна история - България

Сигнатура
355/Д 59
Инв. №
18964

Още от същия автор

Димитров, Божидар. Херакъл. София: Просвета, 1991


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)