КАТАЛОГ КНИГИ

Антонов, Георги
Българският военноморски флот през Отечествената война 1944-1945 / Георги Антонов. - Варна: Георги Бакалов, 1985. - 176 с. : с ил.; 22 см.
УДК 359(497.2)(09)+355.48(497.2)(09)

Именен показалец

Антонов, Георги

Предметен показалец

Втора световна война
Военна история - България
Военноморски сили

Сигнатура
359/А 75
Инв. №
12608

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)