КАТАЛОГ КНИГИ

От името на 81 милиона жени...; / Състав. Ангелина Джуркова. - София: Отечествен фронт, 1985. - 188 с.; 20 см.
УДК 396

Предметен показалец

Жени

Сигнатура
39/О-88
Инв. №
13232

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)