КАТАЛОГ КНИГИ

Политически дейци от цял свят : Кратки биографии. - София: Партиздат, 1986. - 224 с.; 17 см.

Марина Гайдарова и др. ; Отг. ред. Боян Трайков ; Състав. Емилия Димитрова и др

УДК 32(092)

Предметен показалец

Политици

Сигнатура
32/П 69
Инв. №
12513

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)