КАТАЛОГ КНИГИ

Големинов, Чудомир
Гражданскоправни източници на задължения / Чудомир Големинов. - София: Тилиа, 1999. - 216 с.; 21 см.
ISBN 954-717-103-8УДК 347.4

Именен показалец

Големинов, Чудомир

Предметен показалец

Правосъдие. Закони

Сигнатура
34/Г 63
Инв. №
18849

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)