КАТАЛОГ КНИГИ

Григулевич, И Р.
Инквизицията / И. Р. Григулевич. - София: Партиздат, 1979. - 456 с. : с ил.; 21 см.
УДК 282(09)

Именен показалец

Григулевич, И Р.

Предметен показалец

Религия

Сигнатура
2/Г 82
Инв. №
7169

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7692 | Имена в показалеца: 4635

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)