КАТАЛОГ КНИГИ

Маркс, Карл
Капиталът : Критика на полит. икономия: Т. 2 - / Карл Маркс. - 3 изд. - София: БКП, 1955 - с.; 23 см.

Т. 2. Кн. 2: Процесът на обръщение на капитала / Прев. Филип Гинев ; [С предг. от Фридрих Енгелс]. - 1979. - 600 с. : с ил.
Т. 4. Ч. 3 Маркс, Карл Теории на принадената стойност/Тотев, Кирил;прев. и др.-1966.-582 с.с.

УДК 330.14.01:330.85

Именен показалец

Маркс, Карл

Предметен показалец

Марксизъм
Политическа икономия

Сигнатура
3/М 32
9850
Инв. №
9841
(Т. 4)

Още от същия автор

Маркс, Карл. Капиталът. София: Партиздат, 1988

Маркс, Карл и др. Те и моралът. София: Партиздат, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)