КАТАЛОГ КНИГИ

Маркс, Карл
Капиталът : Критика на полит. икономия: Т. 1 - / Карл Маркс. - 7 изд. - София: Партиздат, 1988 с.; 23 см.

Т. 1. Кн. 1: Процесът на производството на капитала. - 1988.- 965 с.

УДК 330.14.01:330.85

Именен показалец

Маркс, Карл

Предметен показалец

Марксизъм
Политическа икономия

Сигнатура
3/М 32
Инв. №
15098

Още от същия автор

Маркс, Карл. Капиталът. София: БКП, 1955 -

Маркс, Карл и др. Те и моралът. София: Партиздат, 1974


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)