КАТАЛОГ КНИГИ

Възвъзов, К. Л.
Ключът на библията / К. Л. Възвъзов. - София: Нов живот,. - 126 с.; 19 см.
УДК 2

Именен показалец

Възвъзов, К. Л.

Предметен показалец

Библия
Религия

Сигнатура
2/В 91
Инв. №
15857

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)