КАТАЛОГ КНИГИ

Дикенз, Чарлз
Животът на Исус : Написана от Чарлз Дикенз специално за неговите деца / Чарлз Дикенз. - Бургас: Айтис, 1991. - 45 с.; 23 см.
УДК 820/899

Именен показалец

Дикенз, Чарлз

Сигнатура
820/899/Д 53
Инв. №
16103

Още от същия автор

Дикенз, Чарлз. Малката Дорит. София: Народна младеж, 1970

Дикенз, Чарлз. Посмъртните записки на клуба Пикуик. София: Народна култура, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7134 | Имена в показалеца: 4183

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)