КАТАЛОГ КНИГИ

Лойола, Игнацио
Избрани съчинения / Игнацио Лойола. - София: НатурелА, 1998. - 264 с.; 24 см.
ISBN 954-9687-04-ХУДК 2

Именен показалец

Лойола, Игнацио

Предметен показалец

Религия

Сигнатура
2/Л 80
18479
Инв. №
18478

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)