КАТАЛОГ КНИГИ

Паси, Исак
Смешното / Исак Паси. - София: Св. Климент Охридски, 1993. - 303 с.; 20 см.
УДК 18

Именен показалец

Паси, Исак

Предметен показалец

Естетика

Сигнатура
18/П 25
Инв. №
17292

Още от същия автор

Паси, Исак. Избрани произведения. София: Захари Стоянов, Св. Климент Охридски, 2003

Паси, Исак. Смешното. София: Наука и изкуство et al., 1972

Паси, Исак. Томас Ман. София: Наука и изкуство, 1975

Паси, Исак. Френски моралисти. София: Наука и изкуство, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)