КАТАЛОГ КНИГИ

Павлов, Тодор
Основни въпроси на естетиката : Т. 1 / Тодор Павлов. - София: БАН, 1949. - 390 с.; 25 см.
УДК 18

Именен показалец

Павлов, Тодор

Предметен показалец

Естетика

Сигнатура
18/П 13
Инв. №
5749

Още от същия автор

Павлов, Тодор. Български поети и писатели. София: Бълг. писател, 1950

Павлов, Тодор. Христо Ботев, Васил Левски, Светозар Маркович. София: Нариздат, 1946

Павлов, Тодор. Христо Ботев, Васил Левски, Светозар Маркович. София: Нариздат, 1946


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)