КАТАЛОГ КНИГИ

Лесинг, Готхолд Е.
Размисли / Готхолд Е. Лесинг. Състав. [с предг.] Емилия Стайчева. - София: Народна култура, 1979. - 140 с.; 20 см.
УДК 18

Именен показалец

Лесинг, Готхолд Е.

Предметен показалец

Естетика

Сигнатура
18/Л 49
Инв. №
7761

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)