КАТАЛОГ КНИГИ

Киркегор, Сьорен
Върху понятието за ирония : С постоянно позоваване на Сократ / Сьорен Киркегор. - София: Св. Климент Охридски, 1993. - 316 с.; 20 см.
УДК 18

Именен показалец

Киркегор, Сьорен

Предметен показалец

Естетика

Сигнатура
18/К 58
Инв. №
17451

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)