КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасов, Жечо
История на естетическото възпитание : Лекционен курс / Жечо Атанасов. - София: Наука и изкуство, 1974. - 296 с. + 22
УДК 371.036(09)(075.81)

Именен показалец

Атанасов, Жечо

Предметен показалец

Естетика
Възпитание

Сигнатура
37/А 93
Инв. №
9838

Още от същия автор

Атанасов, Жечо и др. Биология и естетика. София: Народна просвета, 1987

Атанасов, Жечо. История на естетическото възпитание. София: Наука и изкуство, 1974

Атанасов, Жечо и др. Христоматия по детска литература. София: Народна просвета, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)