КАТАЛОГ КНИГИ

Паси, Исак
Френски моралисти : Монтен, Паскал, Ларошфуко, Лабрюйер / Исак Паси. - София: Наука и изкуство, 1978. - 132 с.; 20 см.
УДК 101(091)

Именен показалец

Лабрюйер, Жан дьо (за него)
Ларошфуко, Франсоа дьо (за него)
Монтен, Мишел дьо (за него)
Паси, Исак
Паскал, Блез (за него)

Сигнатура
1/П 25
Инв. №
6656

Още от същия автор

Паси, Исак. Избрани произведения. София: Захари Стоянов, Св. Климент Охридски, 2003

Паси, Исак. Смешното. София: Наука и изкуство et al., 1972

Паси, Исак. Смешното. София: Св. Климент Охридски, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)