КАТАЛОГ КНИГИ

Добрева, Даниела и др.
Психология и логика - 9. клас : Задължителна подготовка / Даниела Добрева, Георги Радев и Стоян Асенов. - София: Нова звезда, 2001 с.; 23 см.

Ч. 2. Логика. - 140 с. ISBN 954-8981-23-8

УДК 159.9(075.3)+16(075.3)

Именен показалец

Асенов, Стоян
Добрева, Даниела
Радев, Георги

Предметен показалец

Психология
Логика

Сигнатура
159.9/П 92
Инв. №
811

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)