КАТАЛОГ КНИГИ

Давидов, Нешо
От Платон до Маркс : Комунистическият идеал през вековете / Нешо Давидов. - София: Народна младеж, 1970. - 178 : с ил.; 20 см. - (Популярна марксическа библиотека Мавър)
УДК 101(091)(092)+92

Именен показалец

Давидов, Нешо

Предметен показалец

Философи

Сигнатура
1/ Д13
Инв. №
11242

Още от същия автор

Давидов, Нешо. Парижката комуна. София: Партиздат, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)