КАТАЛОГ КНИГИ

Василев, Васил Атанасов
История на България : Кратък очерк / Васил Ат. Василев. - София: Издателство на БАН, 1981. - 182 с.; 20 см. - (Наука. Знание. Практика)
УДК 949.72

Именен показалец

Василев, Васил Атанасов

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72/ В24
Инв. №
4390

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)