КАТАЛОГ КНИГИ

Иванчев, Димитър П. и др.
Краезнание и краеведска работа в библиотеките : Теорет. и практ. указания с указател на краеведска литература / Димитър П. Иванчев, Петър Чолов. - София: Наука и изкуство, 1961. - 210 с.; 17 см.
УДК 021:949.72

Именен показалец

Иванчев, Димитър П.
Чолов, Петър

Предметен показалец

Краезнание
Библиотечно дело

Сигнатура
02/ И25
Инв. №
9892

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)