КАТАЛОГ КНИГИ

Първанова, Мариана
Неизвестно за известни български родове : Ч.1 - / Мариана Първанова. - София: Изток-Запад, 2010; 23 см.

Ч. 3. Бит и душевност / [Предг. Мариана Първанова] . - 2010 . - 382 с. : с ил.
ISBN 978-954-321-774-8

УДК 949.72.05(02.062)+908(497.223)(02.062)+92(497.2)

Именен показалец

Първанова, Мариана

Предметен показалец

Общественици

Сигнатура
949.72/ П97
Инв. №
19398
(Ч.3)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)