КАТАЛОГ КНИГИ

Неофит Хилендарски Бозвели
Съчинения / Неофит Бозвели; Състав., ред. Стефана Таринска. - София: Български писател, 1968. - 280 с.; 19 см. - (Библ. Възрожденска книжнина)
УДК 886.7(081.2)

Именен показалец

Неофит Хилендарски Бозвели

Предметен показалец

Възраждане

Сигнатура
886.7/ Н57
Инв. №
4454

Още от същия автор

Неофит Хилендарски Бозвели. Мати Болгария. София: Захарий Стоянов, 2003


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)