КАТАЛОГ КНИГИ

Нюсън, Джойс
Природните бедствия / Джойс Нюсън ; Прев. [от итал.] Елица Делчева-Владимирова ; Ил. Матео Кези и др. - Пловдив: Хермес, 2002. - 31 с. : с ил.; 26 см. - (Детска енциклопедия. Да научим повече за...)

Ориг. загл. Disastri / Joyce E. Newson
Други ил.: П. Л. Фалескини, А. Мескини , А. Моранди, А. Кантучи, И. Сталио

ISBN: 954-459-927-4УДК 502(031)

Именен показалец

Нюсън, Джойс

Предметен показалец

Енциклопедии - за деца
Природни бедствия

Сигнатура
502/ Н98
Инв. №
18233
Сигнатура
502/ Н98
Инв. №
18234
Сигнатура
502/ Н98
Инв. №
19444
Сигнатура
502/ Н98
Инв. №
18232
Сигнатура
502/Н 98
Инв. №
18235

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)