КАТАЛОГ КНИГИ

Детска енциклопедия България : Кн.1 - 10 / Обраб. и адапт. на текста Галина Златина, Петър Кърджилов ; Ил. Чавдар Драгиев. - София: Златното пате, 1995- : с ил.; 30 см.

Кн. 1. Траките 3000 г. пр. Хр. - 500 г. сл. Хр. / Състав. Огнян Халембаков, Звезден Златарев ; Текст Огнян Халембаков . - 1995 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-069-X
Кн. 2. Държавата - 681 г. : Славяни и прабългари / Текст Огнян Халембаков ; Чавдар Драгиев . - 1995 . - 24 с. : с цв. ил. ISBN 954-431-068-1
Кн. 3. Властта на хановете 700 г. - 850 г. / Състав. Огнян Халембаков, Звезден Златарев ; Текст Огнян Халембаков . - 1994 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-074-6
Кн. 4. Златният век 850 г. - 950 г. / Текст Огнян Халембаков ; Състав. Звезден Златарев ; Ил. Чавдар Драгиев . - 1995 . - 24 с. : с цв. ил. ISBN 954-431-077-0
Кн. 5. Години на изпитание 950 г. - 1050 г. / Текст Людмил Вагалински ; Състав. Звезден Златарев . - 1994 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-068-1
Кн. 6. Борби срещу Византия 1018 г. - 1186 г. / Текст Людмил Вагалински ; Състав. Звезден Златарев . - 1995 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-080-0
Кн. 7. Възродената държава 1200 г. - 1300 г. / Текст Людмил Вагалински ; Състав. Звезден Златарев . - 1995 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-081-9
Кн. 8. Залезът на царете 1300 г. - 1400 г. / Текст Огнян Халембаков ; Състав. Звезден Златарев . - 1995 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-068-1
Кн. 9. Под сянката на ятагана - Насилието 1400 г. - 1700 г. / Текст Людмил Вагалински, Ил. Чавдар Драгиев . - 1996 . - 24 с. : с цв. ил.
ISBN 954-431-098-3

УДК 949.72(02.053.2)(031)

Именен показалец

Златина, Галина (съст.)

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17334
(Кн.9)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17333
(Кн.8)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17332
(Кн.7)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17411
(Кн.7)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17331
(Кн.6)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17330
(Кн.5)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17410
(Кн.4)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
16833
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17328
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
16834
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
16835
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
16837
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17409
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
16836
(Кн.3)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17408
(Кн.2)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17327
(Кн.2)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
19206
(Кн.1)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17407
(Кн.1)
Сигнатура
949.72/ Д45
Инв. №
17326
(Кн.1)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)