КАТАЛОГ КНИГИ

Власов, Власо
Обръч от парещи мечове / Власо Власов; Худож. Антония Дочева. - София: Отечество, 1981. - 32 с. : с ил.; 32 см. - (Библ. България древна и млада)

Времето на Асеновци

УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Власов, Власо
Калоян, цар (за него)

Предметен показалец

Владетели, български

Сигнатура
886.7- 3/ В72
Инв. №
9140
Сигнатура
886.7- 3/ В72
Инв. №
19233
Сигнатура
886.7- 3/ В72
Инв. №
1885

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)